Kancelaria adw. Żanny Dembskiej powstała jako jedna z pierwszych kancelarii indywidualnych w Poznaniu. Od kilku lat w tym lokalu, pod tym samym adresem.

Siedziba naszej kancelarii mieści się przy ulicy św. Marcin 35/2 w Poznaniu. Prowadzimy sprawy cywilne ze szczególnym uwzględnieniem spraw spadkowych, podziału majątku, zniesienia współwłasności, działu spadku, zasiedzenia.
Prowadzimy sprawy wynikające z ochrony własności intelektualnej, patentów, wzorów użytkowych, praw autorskich, w tym przed Urzędem Patentowym
Prowadzimy sprawy administracyjne zarówno przed urzędami, Samorządowe Kolegium Odwoławcze, jaki i sądami administracyjnymi, w tym sporządzamy skargi kasacyjne do Naczelnego Sadu Administracyjnego.
Prowadzimy stale obsługi znaczących przedsiębiorstw z takich branż jak: przetwórstwo mięsne, rybackich i rybactwa śródlądowego, spedycja i transport międzynarodowy, budownictwo i infrastruktura dróg, telekomunikacja i informatyka, poligrafia, .
Podejmujemy się obron karnych, ze szczególnym uwzględnieniem spraw na kanwie gospodarczej i karno skarbowej.
Prowadzimy sprawy rodzinne, w tym współpracujemy z mediatorami.
Obsługujemy kompleksowo sprawy związane z wypadkami drogowymi, w postępowaniu karnym, jak i o roszczenia odszkodowawcze.
Współpracujemy z zaprzyjaźnionymi kancelariami na terenie całego kraju.